22/05/2017

De onderwijs- en Examenregeling

Iedere opleiding in het Nederlands hoger onderwijs heeft een zogeheten onderwijs- en examenregeling (OER). De OER is een document waarin alle relevante informatie over het onderwijsprogramma en de examinering te vinden is. De onderdelen die in de OER moeten staan, staan opgetekend in artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). In de OER staan bijvoorbeeld alle vakken en cursussen van het curriculum, de inrichting van praktische oefeningen, de voorzieningen voor studenten met een beperking, de mogelijke gevolgen van fraude, en de termijn die docenten hebben om tentamen en essays na te kijken.

De onderwijs- en examenregeling wordt ieder jaar (bij wet) verplicht behandeld en is voor opleidingscommissies en facultaire (studenten)raden veelal het belangrijkste document dat tijdens een medezeggenschapsjaar besproken wordt. Opleidingscommissies hebben adviesrecht over de gehele OER en instemmingsrecht op onderdelen hiervan. Op universiteiten hebben facultaire raden instemmingsrecht op de voorgenomen wijzigingen van de OER, bij hbo-instellingen ligt dit recht bij de centrale medezeggenschap.

Tijdens de training Onderwijs- en Examenregeling kijken we eerst naar de Whw, en in het bijzonder wat de OER allemaal dient te omvatten. Vervolgens gaan we jullie OER doorlopen op de onderdelen die in de Whw genoemd zijn. Op deze manier raken jullie op praktische wijze bekend met de inhoud. Daarna gaan we aan de slag met casuïstiek en het opstellen van advies.

Aan het einde van de training onderwijs- en examenregeling weet je:

  • Hoe een OER tot stand komt;
  • Wat er in een OER hoort te staan;
  • Wat jullie rechten zijn met betrekking tot advisering en instemming van de OER;
  • Welke vergadertrucs er gebruikt kunnen worden en hoe deze te pareren;
  • Hoe opleidingscommissies en de facultaire medezeggenschap het beste kunnen samenwerken;
  • Welke problemen andere medezeggenschappers in het verleden zijn tegengekomen.

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 20. De training duurt ongeveer 2,5 uur. Voor groepen met meer ervaring hebben we ook de training de opleidingscommissie voor gevorderden.