05/05/2017

Rechten & Plichten van de medezeggenschap

Als medezeggenschapper komt er snel een hoop op je af. Een van de lastigste dingen is grip krijgen op en inzicht krijgen in alle relevante regels en reglementen. Maar om goede medezeggenschap te kunnen bedrijven is het onmisbaar om precies te weten hoe de verschillende rechten, plichten en
verantwoordlijkheden verdeeld zijn.

Er is een veelvoud aan documenten waar al deze regels in zijn opgenomen.  Denk hierbij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw), het bestuurs- en beheersreglement, faculteitsreglementen, het interne reglement van de studentenraad, het studentenstatuut, de onderwijs- en examenregeling (OER) en het reglement van de gezamenlijke vergadering.

Omdat iedere onderwijsinstelling weer een eigen set reglementen heeft, is deze training nooit hetzelfde. Voor aanvang nemen we de reglementen van jouw hogeschool of universiteit door. Daarna nemen we alles wat van belang is ook weer stapsgewijs met jullie door. Na afloop zijn echt niet alle regels uit het hoofd geleerd, maar weten jullie wel hoe je deze op efficiënte wijze kan
vinden. En mocht je hier nog moeite mee hebben, dan zijn wij de rest van het jaar bereikbaar om je daarmee te helpen.

Deze training is relatief taai en erg technisch. Hoewel we natuurlijk ook actief aan de slag gaan met de vergaarde kennis is het goed om te weten dat deze training meer focus en concentratie vereist dan de meeste andere trainingen.

Na afloop van deze training Rechten & Plichten van de medezeggenschap heb je geleerd:

  • Welke soort rechten er binnen de medezeggenschap bestaan;
  • Welke rechten jullie gremium heeft;
  • Welke verschillende regels, reglementen en documenten er zijn;
  • Wat er in deze documenten staat en hoe dit relevant is;
  • Welke regelgeving voor jullie relevant is;
  • Hoe jullie deze kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is zestien. De training duurt ongeveer 2,5 uur. Deze training kan ook verwerkt worden in de kick-off training voor faculteits- en deelraden.