08/12/2017

Omgang met de algemene ledenvergadering

Iedere verenging heeft een bestuur en dit bestuur is bij wet verplicht om minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) bijeen te roepen. De ervaring leert dat studentenverenigingen meestal meerdere ALVs per jaar houden. Het voorbereiden en houden van het een ALV kan lastig zijn. Iedereen heeft wel eens een ALV meegemaakt waarbij er één of twee leden aanwezig waren die op iedere slak zout moesten leggen of waarbij er echt heel lang vergaderd wordt, en maar weinig besloten. Daarom heeft Krachtige Medezeggenschap speciaal voor studentbestuurders een ALV-training ontwikkeld.

Deze training begint met een stevig stuk basistheorie en een aantal persoonlijke anekdotes, waarbij deelnemers worden uitgenodigd om hun kijk op bepaalde situaties en problemen te geven. Nadat alle theorie behandelt is en de casuïstiek besproken, komen we terug op de casussen waarbij  je alle vaardigheden die je net geleerd hebt kan inzetten.

Na de training loop je vol zekerheid de zaal uit en heb je al voor ogen hoe je de volgende ALV aan gaat pakken. Loop je toch nog ergens tegenaan? Tijdens de rest van je bestuursjaar is het mogelijk om ons te mailen of bellen met eventuele vragen!

Na afloop heb je geleerd:

  • Hoe de ALV en het bestuur zich tot elkaar verhouden en welke; verantwoordelijkheid bij welke partij ligt;
  • Hoe je een ALV op efficiënte wijze vorm kan geven;
  • Wat het doel van een ALV is en beknopt wat hierover in de wet staat;
  • Wat onze handvaten zijn om de vergadering de goede kant op te sturen;
  • Hoe om te gaan met ‘lastige’ leden;
  • Onze ‘ALV best practices.’

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 16. De training duurt ongeveer 3 uur.