15/10/2017

Kick-off voor faculteits- en deelraden

Op faculteitsniveau hebben studenten en docenten de belangrijke taak om de decaan van de faculteit bij te staan. Daartoe staat de medezeggenschap een varia aan instemmings- en adviesrechten ten dienste.

Wanneer je voor het eerst zitting hebt in een facultaire (studenten)raad kan er veel op je afkomen. Daarom is deze training speciaal ontworpen voor de medezeggenschap op facultair of deelraadniveau. Tijdens deze training leer je precies welke rechten en bevoegdheden jullie hebben, en hoe deze in te zetten zijn. Ook wordt er ingegaan op omgang met verschillende partijen, waarbij speciale nadruk ligt op samenwerking met de decaan en het bestuur. Aan het einde van deze training weet je precies wat er van jullie verwacht kan worden, wat jullie van anderen kunnen verwachten

Studenten die deze training volgen kunnen de rest van het collegejaar ook kosteloos bij ons terecht voor vragen en advies.

Aan het einde van deze kick-off training voor faculteits- en deelraden weet je:

  • Wat de primaire taken zijn van jouw raad en hoe deze in de praktijk tot uiting komen;
  • Wat de verschillen zijn tussen advies-, vergader-, initiatief- en instemmingsrecht;
  • Op welke onderwerpen en thema’s deze rechten van toepassing zijn;
  • Hoe je op facultair niveau samen kan werken met studenten en staf;
  • Welke belangrijke dossiers en stukken aankomend jaar kunnen verwachten.

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 16. De training duurt ongeveer 2,5 uur. We hebben ook een Kick-off voor opleidingscommissies.