08/12/2017

Het schrijven van een beleidsplan

Ieder nieuw bestuur heeft een eigen idee over hoe het aankomende jaar ingevuld moet gaan worden. Daarom worden er aan het begin van het jaar een beleidsplan en een begroting opgesteld. Wanneer het jaar voorbij is, legt het bestuur verantwoording af over de keuzes die gemaakt zijn. Het beleidsplan wordt hier dan steeds (als het goed is) als uitgangspunt genomen. Het beleidsplan, de jaarverslagen, begroting en realisatie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het opstellen van een beleidsplan en het concreet maken van visie (want dat is wat beleid is) kanheel moeilijk zijn. Om deze reden hebben wij speciaal voor studentbestuurders een beleidsplan-training ontwikkeld. Door middel van deze training krijgen deelnemers een goed beeld van wat er in een beleidsplan moet staan en hoe visie omgezet kan worden tot beleid. Ook raak je bekend met de meest voorkomende fouten en weet je hoe jij en jouw bestuur deze kunnen voorkomen.

Na afloop van deze training loop je vol energie de zaal uit en weet je hoe je morgen verder moet met jullie beleidsplan. Het is mogelijk om tijdens de rest van je bestuursjaar met ons te mailen of bellen met eventuele vragen!

Na afloop heb je geleerd:

  • Wat het verschil is tussen visie, beleid en onzin;
  • Welke stappen je moet doorlopen om tot een beleidsplan te komen;
  • Hoe het beleidsplannen samenhangt met de begroting en jaarverslagen.

Na afloop van de training heb je:

  • Inspiratie opgedaan door middel van voorbeeld beleidsplannen;
  • Duidelijk wanneer jullie beleidsplan af gaat zijn;
  • Zin om het eigen beleidsplan (af) te schrijven.

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 16. De training duurt ongeveer 3 uur.